Aleksandra Polak (Warszawa) – adwokatka, ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i Szkołę Prawa Amerykańskiego Columbus School of Law w Waszyngtonie. Była również stypendystką Radboud Universiteit Nijmegen w Holandii. Specjalizuje się w prawie spółek i transakcjach M&A. Brała udział w wielu transakcjach fuzji i przejęć, reprezentując zarówno kupujących, jak i sprzedających oraz transakcjach łączeniach banków. Uczestniczyła w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego dotyczących zamiaru nabycia akcji funduszy inwestycyjnych. Jest specjalistką również w sporach korporacyjnych, dotyczących m.in. ważności uchwał, umów subskrypcyjnych czy ładu korporacyjnego.