Daria Skrzypczak-Kozikowska – prawniczka z doświadczeniem międzynarodowym, specjalizująca się w prawie pracy. Interesuje się tematyką praw człowieka, w tym w szczególności prawami kobiet w Polsce i na świecie. Absolwentka WPiA Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W ramach programu LLP-Erasmus studiowala także na Wydziale Prawa Eötvös Loránd University w Budapeszcie, Węgry. Aplikację adwokacką ukończyła przy Okregowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe Daria zdobywała w kancelariach prawniczych w Polsce (Raczkowski Paruch, PWC, Warszawa) oraz w Niemczech (Andreas Dembski Kanzlei, Berlin). Rozwijając zainteresowania naukowe, w 2012 r. wyjechała do Japonii, gdzie we współpracy z Uniwersytem w Nagoi (Nagoya University) prowadziła pracę badawczą na temat implementacji norm prawa pracy w azjatyckich krajach rozwijających się. W trakcie kilkuletniego pobytu w Japonii odbyła również staż w dziale prawnym japońskiej firmy doradczej, skupiającej się na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego inwestowania. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz doskonali znajomość języka niemieckiego i japońskiego.