STANOWISKO ZESPOŁU PRAWNEGO WS. WYMOGÓW KARTY MARTWEGO URODZENIA

0 Comments

Zespół Prawny z rozczarowaniem przyjął treść Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (dalej: „Rozporządzenie”), które traktuje wymóg określenia płci dziecka martwo urodzonego jako obligatoryjny. Tym samym, w sytuacji, w której określenie płci nie jest możliwe lub wymaga przeprowadzenia kosztownych badań genetycznych, które nie są pokrywane […]

Zareaguj! Wzory zawiadomień i skarg w/s tzw. krwawych banerów

0 Comments

Zespół Prawny Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny apeluje o reagowanie w sytuacjach, gdy w przestrzeni publicznej eksponowane są banery anti choice zawierających manipulacyjne i nieprawdziwe treści. Reakcją na takie działania może być złożenie: skargi do Rzecznika Praw Dziecka (pobierz wzór skargi); zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego (Dz.U. 2016 poz. […]

Stanowisko Zespołu Prawnego w/s manipulacyjnych banerów anti-choice

0 Comments

W odpowiedzi na coraz częstsze wykorzystywanie przez grupy anti-choice banerów o manipulacyjnej i wprowadzającej w błąd treści, Zespół Prawny Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny przygotował stanowisko w tej sprawie. Zespół stoi na stanowisku, że działalność polegająca na prezentowaniu w przestrzeni publicznej plakatów i tego typu banerów jest niezgodna z prawem. W swoim stanowisku […]

Stanowisko Zespołu Prawnego w/s klauzuli sumienia

0 Comments

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące interpretacji klauzuli sumienia Zespół Prawny Federacji przygotował stanowisko w tej sprawie. W stanowisku Zespół Prawny podkreśla, że instytucja klauzuli sumienia, uregulowana w art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. 2017 poz. 125 ze zm.), nie obejmuje swoim zakresem przedmiotowym […]

Komentarz Zespołu Prawnego do wypowiedzi Ordo Iuris

0 Comments

Ordo Iuris przyzwyczaiło nas do posługiwania się w debacie publicznej zwykłymi kłamstwami. Teraz jednakże poziom manipulacji sięgnął zenitu. Adw. Jerzy Kwaśniewski, wiceprezes Zarządu Ordo Iuris, powiedział, że w wyniku wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2017 r. „zrównanie aborcji z zabijaniem dzieci, oczywiste dla większości naszego społeczeństwa, zyskało ochronę prawną”. W wyroku Sądu Najwyższego […]

List do MEN w/s wypowiedzi prof. Urszuli Dudziak

0 Comments

„Cel antykoncepcji jest niegodziwy, chce uszkadzać coś, co jest zdrowe, coś co jest właściwe. (…) Antykoncepcja narusza godność osoby, dowodzi niedojrzałości w sensie seksualnym i prokreacyjnym. (…) Każdy z nas, kto decyduje się na stosowanie antykoncepcji decyduje się na umniejszenie własnej godności. Kobieta stosująca antykoncepcję czuje się używana, a nie kochana. (…) stosując antykoncepcję (przyp. […]

List Zespołu Prawnego w/s zmian dot. edukacji seksualnej

0 Comments

Zespół Pomocy Prawnej wyraża zaniepokojenie zmianami zachodzącymi w zakresie edukacji seksualnej w polskich szkołach. Opracowana niedawno podstawa programowa nie odpowiada ani potrzebom młodzieży i rodziców, ani prawnym standardom krajowym i międzynarodowym przedmiotu, kierując go na tory treści silnie zideologizowanych i mających niewiele wspólnego z aktualną wiedzą o seksualności człowieka. Zespół apeluje o włączenie w prace […]

Nasz Manifest

0 Comments

Grupa prawniczek i prawników z całej Polski działających w Zespole Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wyraża stanowczy sprzeciw wobec prób wprowadzania do ustawodawstwa zmian ograniczających prawa seksualne i reprodukcyjne kobiet. Stoją one w sprzeczności z gwarantowanym w międzynarodowych aktach prawnych i polskiej Konstytucji prawem do ochrony życia i zdrowia, prywatności, samodzielnego decydowania […]