Historia Zespołu Prawnego

Zespół Prawny działa przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny od 2008 r. Do 2017 r. nosił nazwę „Zespół Pomocy Prawnej”. Powstał jako profesjonalne ciało doradcze i zaplecze prawne Federacji, składające się z prawniczek i prawników, którzy reprezentują różne specjalizacje i zawody prawnicze, pracują w różnych miejscach i mają bogate doświadczenie.

W latach funkcjonowania Zespołu w jego skład wchodziło nawet 60 członków i członkiń. Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Zespół realizował projekt „Ogólnopolski Zespół Pomocy Prawnej na rzecz praw pacjenta”.

Efektem działań prawników i prawniczek Zespołu są również wygrane dla skarżących sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (R.R. przeciwko Polsce, P. i S. przeciwko Polsce). Sprawy te prowadziły członkinie Zespołu: Monika Gąsiorowska, Irmina Kotiuk oraz Barbara Namysłowska-Gabrysiak.

Członek Zespołu adw. Marcin Górski został laureatem plebiscytu „Rising Stars 2012” i tym samym znalazł się w gronie liderów i wchodzących gwiazdy na rynku prawniczych usług profesjonalnych.
Członkini Zespołu Monika Gąsiorowska była w 2012 r. nominowana do nagrody im. Izabeli Jarugi-Nowackiej „Okulary Równości”.

5 i 6 grudnia 2015 r. w Warszawie odbył się Zjazd Zespołu o charakterze integracyjno-szkoleniowym dla osób, które dołączyły do Zespołu oraz tych, które dotychczas uczestniczyły w jego pracach.

W dniach 5-6 listopada 2016 r. odbyła się druga edycja Zjazdu, podczas którego odbyło się szkolenie podnoszące kwalifikacje prawniczek i prawników należących do Zespołu z zakresu prawa farmaceutycznego, międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, praw pacjenta w polskim ustawodawstwie, stosowania klauzuli sumienia, dostępu do badań prenatalnych i zagadnień proceduralnych związanych z tymi tematami.