Katarzyna Brzezińska-Gołębiewska (Bydgoszcz)adwokatka, doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Zakład Prawa Medycznego), mediatorka, filolożka romańska, ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego dla prawników. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa medycznego, praw kobiet ciężarnych, prawa karnego lekarskiego.