Katarzyna Przyborowska (Warszawa) – radczyni prawna, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Europejskich Studiów Specjalnych prowadzonych przez Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta przy WPiA UMK oraz Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na WPiA UW. W 2009 r. ukończyła podyplomowe studia Azjatycko-Europejskich stosunków finansowo-ekonomiczno-prawnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W marcu 2010 r. odbyła szkolenie organizowane przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka „Radca Prawny jako pełnomocnik strony w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych, administracji samorządowej oraz w firmach prywatnych, prowadzi własną kancelarię w Warszawie. Trenerka i prelegentka, specjalistka w sprawach związanych z prawami pacjenta i błędami medycznymi, z opieką nad małymi dziećmi (żłobki, przedszkola), a także z ubezpieczeniami społecznymi. Autorka blogów:

http://www.temidajestkobieta.pl/
http://www.medyczneprawo.pl/
http://www.lekarziprawo.pl/