Katarzyna Sękowska-Kozłowska – doktor nauk prawnych, adiunktka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, współpracowniczka Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz licznych organizacji pozarządowych. W swojej pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim problematyką dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć oraz międzynarodowymi mechanizmami ochrony praw człowieka. Autorka monografii: „Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet – ustrój, kompetencje, funkcjonowanie” (Toruń 2011) oraz wielu artykułów akademickich i opracowań eksperckich.