dr Małgorzata Dziewanowska (Warszawa) – adiunktka w Zakładzie Kryminologii Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawach człowieka, prawach osób małoletnich, prawach kobiet i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ukończyła liczne szkolenia i kursy, zarówno w Polsce jak i za granicą, poruszające tematykę szeroko pojętych praw człowieka i mechanizmów ich ochrony. Prowadzi zajęcia ze studentami, ale również szkolenia dla dorosłych z zakresu prawa i kryminologii. Jest cenioną specjalistką w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób małoletnich i przemocy stosowanej przez małoletnich – w swoim dorobku posiada liczne publikacje na ten temat.