dr Marcin Górski (Łódź) – adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny, członek Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, dyrektor Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Łodzi, partner w „Tataj Górski Adwokaci, sp. partnerska adwokatów i radców prawnych”; autor ok. 140 publikacji, głównie z zakresu prawa UE i prawa międzynarodowego; zainteresowania badawcze: prawo UE, prawa człowieka, sądownictwo międzynarodowe.