Misja

Zespół Prawny tworzy grupa prawniczek i prawników z całej Polski, którzy reprezentują różne specjalizacje i zawody prawnicze. Osoby, które wchodzą w skład Zespołu to pełni/e pasji i chęci udzielania pomocy wszystkim w realizacji ich praw oraz ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego profesjonaliści i profesjonalistki.

Czym się zajmujemy?

Zespół udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu praw reprodukcyjnych, w szczególności:

  • realizacji prawa do legalnego przerywania ciąży,
  • dostępu do antykoncepcji,
  • dostępu do badań prenatalnych,
  • z zakresu praw pacjenta (prawa do świadczeń, do informacji, do dokumentacji medycznej, do poszanowania intymności i godności),
  • wadliwego wykonywania zawodu przez lekarzy (nadużywanie klauzuli sumienia, naruszenia praw pacjenta),
  • naruszeń dóbr osobistych w systemie opieki zdrowotnej,
  • związanymi z błędami lekarskimi i zdarzeniami medycznymi

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz zostać członkinią lub członkiem Zespołu – gwarantujemy ciekawą przygodę prawno-intelektualną, szkolenia z rozmaitymi profesjonalistami, możliwość ciekawych dyskusji w doborowym gronie oraz szansę uczestniczenia w procesie zmiany otaczającej rzeczywistości.