Monika Gąsiorowska (Warszawa) – adwokatka, pracowała w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Specjalizuje się w sprawach związanych z ochroną praw człowieka prowadzonych przed ETPCz. Uczestniczyła w programie spraw precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, członkini Stowarzyszenia im. prof. Hołdy oraz Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.