Natalia Nader (Warszawa) – aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Prawniczka w spółce medialnej. Słuchaczka studiów podyplomowych z Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie na V roku udzielała porad prawnych w ramach kliniki prawa w sekcji prawa karnego “ofiary przemocy i dyskryminacji”.

Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa karnego o handlu kobietami. Ukończyła semestralne warsztaty z przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowane dla studentów prawa UW. Współpracowała z INPRIS (Instytut Prawa i Społeczeństwa) w ramach monitoringu postępowań dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych.