Teresa Bleczyc (Kołobrzeg) – filozofka i radczyni prawna. Samorządowczyni – od 2002 r. sekretarz gminy. Wykłada antropologię filozofii, etykę i prawo medyczne na wydziale zamiejscowym Akademii Nauk Społecznych w Łodzi. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, samorządowym oraz prawie zamówień publicznych.