Stanowisko Zespołu Prawnego w/s klauzuli sumienia

0 Comments

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące interpretacji klauzuli sumienia Zespół Prawny Federacji przygotował stanowisko w tej sprawie. W stanowisku Zespół Prawny podkreśla, że instytucja klauzuli sumienia, uregulowana w art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. 2017 poz. 125 ze zm.), nie obejmuje swoim zakresem przedmiotowym udzielania informacji, wypisywania recept lekarskich (np. na środki antykoncepcyjne, w tym antykoncepcji awaryjnej), wystawiania skierowań na badania (np. prenatalne) ani wydawania pacjentkom orzeczeń w sprawie istnienia wskazań zdrowotnych bądź dotyczących patologii płodu, uprawniających ją do legalnego przerwania ciąży. Oznacza to, że lekarz nie może odmówić wyżej wymienionych świadczeń z powołaniem się na sprzeciw sumienia.

/Przeczytaj stanowisko/

W przypadku odmowy:

  • wypisania recept lekarskich na środki antykoncepcyjne, w tym antykoncepcji awaryjnej;
  • wystawienia skierowania na badania prenatalne;
  • wydania orzeczenia o wskazaniu do wykonania aborcji

zalecamy bezzwłoczne skierowanie skargi dotyczącej naruszenia prawa pacjentki do uzyskania świadczenia zdrowotnego do odpowiedniej instytucji. Skargi mogą być złożone do jednej z wymienionych lub wszystkich instytucji. 

Skargi, w przypadku, gdy wizyta odbyła się w placówce refundowanej przez NFZ należy złożyć:

W przypadku, gdy wizyta odbyła się w placówce prywatnej należy złożyć w:

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *