Zareaguj! Wzory zawiadomień i skarg w/s tzw. krwawych banerów

0 Comments

Zespół Prawny Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny apeluje o reagowanie w sytuacjach, gdy w przestrzeni publicznej eksponowane są banery anti choice zawierających manipulacyjne i nieprawdziwe treści. Reakcją na takie działania może być złożenie:

  • skargi do Rzecznika Praw Dziecka (pobierz wzór skargi);
  • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego (Dz.U. 2016 poz. 1137 ze zm.) w związku z art. 14 pkt 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach (pobierz wzór zawiadomienia);
  • zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia z art. 63 a Kodeksu Wykroczeń, tj. umieszczeniu w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym plakatu i napisu oraz wystawienie ich na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem (pobierz wzór zawiadomienia)
  • zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia z art.51 oraz art. 141 Kodeksu wykroczeń, tj. wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym i umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego napisu lub rysunku (pobierz wzór zawiadomienia)

Przeczytaj również stanowisko Zespołu Prawnego w/s manipulaycjnych banerów anti choice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *